"Ludzie dobierają się wyłącznie pod kątem pokrewieństwa swoich psychoz, fobii i emocjonalnego wybrakowania, dla wygody nazywając to miłością."
- Katarzyna Leżeńska (via polskie-zdania)

(via sad-happywolf)